Metódy a formy tvorivého riešenia problémov

  • Tri zlate kľúče tvorivosti (rozvíjanie fluencie, flexibility a originality)
  • Tvorivý proces alebo tvorivé vnímanie sveta
  • Improvizácia predpoklad tvorivého riešenia (téma, námet, konflikt, štruktúra)
  • Ako vytvoriť tvorivé prostredie, atmosféru a ako motivovať ku tvorivosti žiakov
  • Kritika a hodnotenie