Hra rolí 

  • Podporiť u žiakov sebauvedomenie a prežívanie (pravdivú činnosť)
  • Naučiť sa pripraviť a vymyslieť reálnu situáciu v priestore, dať jej zmysel
  • Osvojiť si základy improvizovanej hry na danú tému
  • Obohatiť si skúsenosti s rozvíjaním dialógu, slovným prejavom