Nasledujúci termín školenia: Kretaívne techniky vo výučbe MŠ

info: 0905543282

 

VYBRALI SME Z REFERENCIÍ ABSOLVENTOV KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

‘KREATÍVNE TECHNIKY VO VÝUČBE MŠ‘ 

 

Aké boli vaše očakávania na začiatku školenia?

Myslela som si, že dostanem 6 kreditov ako super, ale dostala som oveľa viac ako len kredity. Pani Katka (MŠ Kostolná pri Dunaji)

Vôbec som nevedela do čoho idem. Mala som dokonca obavu či to zvládnem, ale bolo to super. Pani Helena ( MŠ Gajary)

 

Splnilo toto školenie vaše očakávania?

Splnilo nad mieru. Som veľmi spokojná, ďakujem. Pani Slávka ( MŠ Jakubov)

Splnilo. Nesiem si domov plno nových vedomostí. Určite pošlem na vzdelávanie moje učiteľky. Pani Táňa (MŠ Záhorská Ves)

 

Čo bolo pre vás najväčším prínosom?

Nebáť sa prejaviť a uvoľniť. Uvedomila som si ako sa dá prežiť zážitok z akcie a aktivity nenásilnou formou - úplne prirodzene. Slečna Lucia (CMŠ Betlehem, Sv Júr)

Rôznorodosť použitia vecí, kreativita, pochopenie pocitov, hra na nové druhy nástrojov. Pani Martina (MŠ Linzbothova, BA)

 

Čo vám chýbalo a prípadne by ste zlepšili?

Všetko bolo podnetné, kreatívne a som rada, že som toto vzdelávanie absolvovala. Pani Marta (MŠ Malé Leváre)

Nič. Bolo dobré, že sme pracovali v malej skupine. Robte to tak aj naďalej. Svet bude krajší. Pani Marta (MŠ Vlky)

 

 

VYBRALI SME Z REFERENCIÍ ABSOLVENTOV KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA 
‘KREATÍVNE TECHNIKY VO VÝU?BE MŠ‘ 
Aké boli vaše o?akávania na za?iatku školenia?
Myslela som si �e dostanem 6 kreditov ako super, ale dostala som ove?a viac ako len kredity. Pani Katka (MŠ Kostolná pri Dunaji)
Vôbec som nevedela do ?oho idem.Mala som dokonca obavu ?i to zvládnem, ale bolo to super.Pani Helena ( MŠ Gajary)
Splnilo toto školenie vaše o?akávania?
Splnilo nad mieru. Som ve?mi spokojná, ?akujem. Pani Slávka ( MŠ Jakubov)
Splnilo. Nesiem si domov plno nových vedomostí. Ur?ite pošlem na vzdelávanie moje u?ite?ky.Pani Tá?a( MŠ Záhorská Ves)
?o bolo pre vás najvä?ším prínosom?
Nebá? sa prejavi? a uvo?ni?. Uvedomila som si ako sa dá pre�i? zá�itok z akcie a aktivity nenásilnou formou- úplne prirodzene. Sle?na Lucia( CMŠ Betlehem, Sv Júr)
Rôznorodos? pou�itia vecí, kreativita,pochopenie pocitov, hra na nové druhy nástrojov. Pani Martina ( MŠ Linzbothova, BA)
?o vám chýbalo a prípadne by ste zlepšili?
Všetko bolo podnetné, kreatívne a som rada �e som toto vzdelávanie absolvovala. Pani Marta( MŠ Malé Leváre)
Ni?. Bolo dobré �e sme pracovali v malej skupine. Robte to tak aj na?alej. Svet bude krajší. Pani Marta ( MŠ Vlky)