Lektori

Vzdelávacie školenie je zabezpečené dvoma lektormi s vysokoškolským vzdelaním a s dlhoročnou praxou v danom obore.

Mgr.art Katarína BaranováMgr.art Peter Kuba

 foto Katka Kubová

Mgr.art Katarína Baranová

 • Štúdium na Vysokej škole muzických umení: odbor bábkoherectvo
 • Súkromná základná umelecká škola Ludus- Pozícia: riaditeľ, pedagóg
 • Hosťovanie vo viacerých slovenských divadlách
 • Clowndoctor OZ Červený nos
 • Vysoká hudobná úroveň- klavír, flauta

Lektorské skúsenosti:

 • Pedagóg SZUŠ Ludus – (1995 až po súčasnosť.)
 • Vedenie divadelných workshopov - (1995-2012)
 • Vedenie letného kreatívneho tábora Harlekýn - (2001-2004)

 

  Foto Peter Kuba

Mgr.art Peter Kuba

 • Štúdium na Vysokej škole muzických umení odbor herectvo
 • Divadlo Ludus, kreatívne centrum mladých  Pozícia: umelecký šéf,režisér
 • Súkromná základná umelecká škola Pozícia: zriaďovateľ, pedagóg
 • VŠMU: Pozícia: pedagóg dramatickej výchovy a doplňujúceho pedagogického štúdia
 • Československý rozhlas Pozícia: umelecký šéf detskej dramatickej družiny, herec 1980-1983
 • Divadlo pre deti a mládež Trnava: herec 1974-1980

 Lektorské skúsenosti:

 • Ministerstvo školstva Pozícia: spoluautor a lektor (učebné plány a metodiky ZUŠ) 1983-1995
 • SRN, Francúzsko, Anglicko SRN Pozícia: vedúci divadelných workshopov
 • Osvetový ústav Bratislava  Pozícia: lektor (semináre a školenia), porotca
 • Kreatívny divadelný tábor Harlekýn
 • Cyklus školení Thespisová kára
 • Pedagóg: VŠMU, SZUŠ, Konzervatórium