Kreatívne techniky a ich použitie v praxi

  • Zoznámenie sa so základnými charakteristikami kreativity
  • Prekážky tvorivosti
  • Dramatická hra- jej princípy a základné pravidlá.
  • Používanie kreatívnych techník v praxi (rôzne formy brainstormingu, analógie, laterárneho myslenia, synektiky)
  • Tvorivá osobnosť žiaka – tvorivá osobnosť pedagóga (vzájomná väzba a inšpirácia)