Zážitkové vzdelávanie

  • Konkrétnymi cvičeniami sa naučiť ako obohatiť citový život žiakov a ako
    ich inšpirovať k vlastnej tvorivej činnosti na základe vlastných zážitkov.
  • Zistiť ako sa dá použiť dané učivo v hraných situáciách , ako nájsť vyhovujúcu tému, ktorá zodpovedá vývojovej fáze žiaka.
  • Implementovať zážitkové vzdelávanie a hru rolí do tém školských osnov